06 March 2010

Vad gör man inte för kärleken?

Jag undrar verkligen om han fick tillbaka henne.

1 comment:

Harley said...

i wounder why she left?